50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

công văn nhập cảnh

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MỚI NHẤT

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã ký …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HỘ CHIẾU GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ

Hộ chiếu có gắn chip điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA TRUNG QUỐC TẠI TPHCM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA TRUNG QUỐC TẠI HỒ CHÍ MINH CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG Trung tâm dịch vụ visa …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ HOẶC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM Thủ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA QUÁ HẠN

Dịch vụ gia hạn visa bị quá hạn cho người nước ngoài Theo quy định mới của Cục quản lý …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật sư nước ngoài có chứng nhận …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên