50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Thẻ tạm trú

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NHỮNG THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng cho …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THẺ TẠM TRÚ CÓ THỜI HẠN BAO LÂU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

THẺ TẠM TRÚ CÓ THỜI HẠN BAO LÂU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ? Thẻ tạm trú cho người nước ngoài …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Hồ sơ pháp lý xin cấp thẻ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ THỜI HẠN 3 NĂM

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ THỜI HẠN 03 NĂM Thẻ tạm trú có thể xem là một Visa dài …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên