50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

KIẾN THỨC VỀ VISA

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MỚI NHẤT

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã ký …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC XIN MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

THỦ TỤC XIN GIẤY MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO DIỆN KẾT HÔN. Thủ tục xin …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

PHÁP LỆNH XUẤT NHẬP CẢNH VIỆT NAM Pháp Lệnh xuất nhập cảnh này đã hết hiệu lực và được thay …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên