50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

KIẾN THỨC VỀ VISA

PHÁP LỆNH XUẤT NHẬP CẢNH VIỆT NAM Pháp Lệnh xuất nhập cảnh này đã hết hiệu lực và được thay …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

VIỆT NAM BỔ SUNG THÊM DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

VIỆT NAM BỔ SUNG THÊM DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

QUY ĐỊNH NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Danh sách công dân những nước đủ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ TỶ LỆ ĐẠT VISA MỸ CAO NHẤT

Tiêu chuẩn nào để tỷ lệ đạt visa Mỹ cao nhất Visa Mỹ ký hiệu B-2 dành cho mục đích …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC THÔNG TƯ – NGHỊ ĐỊNH – FORM

BỘ CÔNG THƯƠNG  ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên