50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Visa nhập cảnh

VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ VỢ HOẶC CHỒNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Theo quy định về quản lý xuất nhập cảnh thì Người có vợ hoặc có chồng là công dân Việt …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO QUỐC TỊCH KHÓ

THÔNG TIN CHUNG Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam với mục đích khác nhau đều cần phải có …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIẢI PHÁP GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHO MỌI QUỐC TỊCH

Giải pháp đảm bảo gia hạn visa Việt Nam cho mọi quốc tịch – Khi bạn muốn lưu trú lâu …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CẤP THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam: Nhập tờ khai cấp thị thực cho người nước ngoài …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Công văn 6 tháng

Công văn nhập cảnh 6 tháng nhiều lần Nhập cảnh  nhiều lần được hiểu là thư mời được sự chấp …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Công văn 3 tháng

Công văn nhập cảnh 3 tháng Nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần được hiểu là thư mời được sự chấp thuận của Cục …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên