50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Gia hạn visa

GIA HẠN VISA LĐ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC GIA HẠN VISA LĐ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài vào lao động tại Việt Nam trên …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC GIA HẠN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

THỦ TỤC GIA HẠN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tại TP. Hồ Chí Minh …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC GIA HẠN VISA, THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

THỦ TỤC GIA HẠN VISA, THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Người nước ngoài …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HỒ SƠ GIA HẠN VISA ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài đang sử dụng visa ĐT do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp, khi …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC NƯỚC ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC NHẬP CẢNH

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG  Việt Nam đã ký …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC GIA HẠN VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHA TRANG

THỦ TỤC GIA HẠN  VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHA TRANG  Gia hạn visa du lịch cho người …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên