50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Gia hạn visa

Cấp mới 1 năm

Bảng giá gia hạn visa Việt Nam VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION (Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 6 tháng

Cấp mới Visa 6 tháng lưu trú tại Việt nam Bảng giá gia hạn visa Việt Nam VIET NAM VISA …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 3 tháng

VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION (Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2016) (Applied from 01August 2016)   Quốc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 1 tháng

Cấp mới Visa 1 tháng lưu trú tại Việt nam Bảng giá gia hạn visa Việt Nam VIET NAM VISA …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên