50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

quy định mới về phí gia hạn visa cho người nước ngoài

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC Thủ tục cấp giấy …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA DN

HỒ SƠ GIA HẠN VISA LOẠI DN Khi visa sắp hết hạn người nước ngoài vẫn muốn ở lại Việt …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ XIN CẤP VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài xin vào Việt Nam với mục …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên