50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

thủ tục xin giấy phép lao động

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động Thủ tục xin cấp …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

MỞ RỘNG CẤP VISA TRUNG QUỐC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SAU DỊCH COVID

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC THÔNG BÁO MỞ RỘNG LOẠI HÌNH VISA CẤP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SAU DỊCH …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC THÔNG TƯ – NGHỊ ĐỊNH – FORM

BỘ CÔNG THƯƠNG  ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới Giấy Phép Lao Động tại Nha Trang và Toàn quốc

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang và toàn quốc Thông tin chung về …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên