50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

KIẾN THỨC VỀ VISA

THỦ TỤC XIN MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

THỦ TỤC XIN GIẤY MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO DIỆN KẾT HÔN. Thủ tục xin …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

PHÁP LỆNH XUẤT NHẬP CẢNH VIỆT NAM Pháp Lệnh xuất nhập cảnh này đã hết hiệu lực và được thay …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

VIỆT NAM BỔ SUNG THÊM DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

VIỆT NAM BỔ SUNG THÊM DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

QUY ĐỊNH NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Danh sách công dân những nước đủ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ TỶ LỆ ĐẠT VISA MỸ CAO NHẤT

Tiêu chuẩn nào để tỷ lệ đạt visa Mỹ cao nhất Visa Mỹ ký hiệu B-2 dành cho mục đích …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên