50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

KIẾN THỨC VỀ VISA

NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

QUY ĐỊNH NHỮNG NƯỚC ĐƯỢC CẤP VISA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Danh sách công dân những nước đủ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ TỶ LỆ ĐẠT VISA MỸ CAO NHẤT

Tiêu chuẩn nào để tỷ lệ đạt visa Mỹ cao nhất Visa Mỹ ký hiệu B-2 dành cho mục đích …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC THÔNG TƯ – NGHỊ ĐỊNH – FORM

BỘ CÔNG THƯƠNG  ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Tôi là người nước ngoài sang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm tại …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài Căn cứ tại Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên