50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

KIẾN THỨC VỀ VISA

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC THÔNG TƯ – NGHỊ ĐỊNH – FORM

BỘ CÔNG THƯƠNG  ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Tôi là người nước ngoài sang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm tại …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài Căn cứ tại Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

NGUỜI NƯỚC NGOÀI CÓ PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Doanh nghiệp của tôi có sử dụng người lao động nước ngoài thì có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỊ THỰC ĐIỆN TỬ – VÀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

Thị thực điện tử – Bước đột phá cải cách hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh Tại kỳ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên