50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Đăng bởi: Quản trị viên KIẾN THỨC VỀ VISA

Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về những đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).”

xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động

Ngoài ra, căn cứ tại công văn 3104/BHXH-THU của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh quy định về việc thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài như sau:

Kể từ 01/10/2009, người lao động là người nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT.

– Mức đóng BHYT cho NLĐNN là 3% tiền lương, tiền công tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%. Kể từ ngày 01/01/2010, mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương, tiền công, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.

 – Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

– Người lao động nước ngoài có tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tính tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

– Người sử dụng lao động và NLĐNN đóng BHYT theo phương thức 6 tháng hoặc 01 năm một lần, theo chu kỳ gia hạn thẻ BHYT của những người lao động khác trong đơn vị.

Như vậy, người nước ngoài giao kết hợp đồng từ 3 tháng trở lên đều phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp. Phương thức đóng có thể là 6 tháng hoặc 1 năm một lần và dựa trên tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động. Nếu mức tiền lương đó cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm y tế bằng 20 tháng lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung là 1.150.000VND, từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000).

Mọi thông tin chi tiết dịch vụ làm visa vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

Điện thoại : 0909 906 087 – 0905 066 087 Mr Quân

Địa chỉ: 50 Bis Yesin, P.Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http://visavietthien.net – Email: info@visavietthien.net

Bài viết cùng chủ đề