50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Giấy phép lao động

THỦ TỤC CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP MẪU SỐ 1 CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12 ban …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI Thủ tục xin cấp mới giấy …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP VÀ QUA MẠNG Trước …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO THỦ TRƯỞNG CÔNG TY LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY Thủ tục xin cấp …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Tư Vấn Thủ Tục Miễn GPLĐ

Tư vấn thủ tục Miễn giấy phép lao động Thông tin chung Giấy phép lao động là giấy tờ cho …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp lại Giấy Phép Lao Động tại Nha Trang và Toàn Quốc

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang & Toàn quốc Giấy phép lao động …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên