50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Cấp đổi

Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp đổi hộ chiếu

Điều kiện cần & đủ để cấp đổi hộ chiếu: – Trên 18 tuổi đã có Hộ chiếu còn hạn …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên