50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Giấy phép lao động

CHỈ CÒN HAI LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ LOẠI GIẤY TỜ ĐƯỢC MIỄN HỢP PHÁP HÓA KHI SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ LOẠI GIẤY TỜ ĐƯỢC MIỄN HỢP PHÁP HÓA KHI SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM   …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC Thủ tục cấp giấy …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC Thủ tục cấp giấy …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI Quy định dưới dây đã hết hiệu …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHÔNG? Lao động phổ thông có được cấp giấy …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên