50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Cấp mới 6 tháng

Cấp mới 6 tháng

Đăng bởi: Quản trị viên Gia hạn visa
Cấp mới Visa 6 tháng lưu trú tại Việt nam

Bảng giá gia hạn visa Việt Nam

VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2016)

(Applied from 01August 2016)

 

Quốc tịch thường + Quốc tịch Châu Âu ( Nhập cảnh 3-6 tháng trở lại)

ORDINARY NATION +EUROPE NATION (3-6 months)

Vào theo diện MIỄN THỊ THỰC ( Không phải làm Visa khi nhập cảnh) danh sách: các quốc gia được miễn thị thực

( VISA –FREE when entrying Vietnam) Listing of countries that  do-not requie visa

1.Nhập cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn đơn phương -Nhập cảnh tại tất cả các Cửa khẩu Quốc tế vào Việt nam )

các nước miễn thị thực đơn phương

Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam unilateral visa exemption)

Cấp lưu trú 15 ngày : 65$

Extension stay 15 days: 65$

Cấp mới 1 tháng 1 lần : Tạm dừng

Renewal 1 month single: stop provionally

Cấp mới 3 tháng 1 lần : Tạm dừng

Renewal 3 month single: Stop provionally

Cấp mới 3 tháng nhiều lần: Tạm dừng

Renewal 3 months multiple: Stop provionally

2.Nhâp cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn song phương -Nhập cảnh tại tất cả các Cửa khẩu Quốc tế vào Việt nam )

miễn thị thực song phương

Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam bilateral visa exemption)

Cấp lưu trú 15 ngày : 60$

Extension stay 15 days: 60$

Cấp mới 1 tháng 1 lần : 140$

Renewal 1 month single: 140$

Cấp mới 2 tháng 1 lần : 210$

Renewal 2 months single: 210$

Cấp mới 2 tháng nhiều lần: 250$

Renewal 2 months multiple: 250$

3. Visa Du lịch (DL) Cấp ở Đại sứ quán -Cửa khẩu

cấp visa du lịch

Tourist visa (DL) issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival

Áp dung khách nhập cảnh Nội Bài- Hữu Nghị Quan

 Visa sử dụng gốc 1 tháng:

Gia hạn lưu trú 1 tháng: 80$

Extension stay 1 month: 80$

Gia hạn lưu trú 2 tháng: 150$

Extension stay 2 month: 150$

 Visa sử dụng gốc 3 tháng:

Gia hạn lưu trú 1 tháng: 150$

Extension stay 1 month: 150$

 Áp dung khách nhập cảnh Tân Sân Nhất- Mộc Bài

Visa sử dụng gốc 1 tháng:

Gia hạn lưu trú 1 tháng: 50$

Extension stay 1 month: 50$

 Gia hạn lưu trú 2 tháng: 70$

Extension stay 2 month: 70$

 Gia hạn lưu trú 3 tháng: 250$

Extension stay 3 month: 250$

 Cấp mới 3 tháng nhiều lần: Tạm dừng

Renewal 3 months multiple: Stop provionally

Visa sử dụng gốc 3 tháng

Gia hạn lưu trú 1 tháng: 100$

Extension stay 1 month: 100$

4.Visa DN- VR- B3  Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu

ký hiệu DN

DN, VR, B3 visa issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival

 

Áp dung khách nhập cảnh Nội Bài- Hữu Nghị Quan

Cấp mới 1 tháng 1 lần : 150$

Renewal 1 month single: 150$

Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

Extension stay 1 month: Stop provionally

Gia hạn lưu trú 3 tháng ; 260$

Extension stay 3 months: 260$

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 340$

Renewal 3 months multiple: 340$

 Áp dung khách nhập cảnh Tân Sân Nhất- Mộc Bài

Cấp mới 1 tháng 1 lần : 90$

Renewal 1 month single: 90$

Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

Extension stay 1 month: Stop provionally

Gia hạn lưu trú 3 tháng ; 115$

Extension stay 3 months: 115$

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 165$

Renewal 3 months multiple: 165$

5. Các trường hợp Visa cấp tại Việt nam+…Điều kiện ( Đã từng gia hạn tại các Phòng quản lý xuất nhập cảnh của Tỉnh…)

dấu lưu trú

Other visa cases which are issued in Vietnam or extension in provinces 

Gia hạn lưu trú 10 ngày: 65$

Extension stay 10 dáy: 65$

Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

Extension stay 1 month: Stop provionally

Cấp mới 1 tháng : Tạm dừng 

Renewal 1 month single: N/A

Gia hạn lưu trú 3 tháng : Tạm dừng

Extension stay 3 months: Stop provionally

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : Tạm dừng

Renewal 3 months multiple: Stop provionally

*Điều kiện chung để gia hạn Visa Việt nam

General conditions for visa extension in Vietnam

Visa còn giá trị ở lại Việt nam

Vietnamese visa is still valided

Hộ chiếu gốc 

Original passport

Địa chỉ lưu trú chính xác ghi ra tờ giấy 

Staying adrress in Vietnam

Thời gian: 6-9 ngày làm việc.

Duration for processing: 6-9 working days

Mọi thông tin chi tiết dịch vụ làm visa vui lòng liên hệ:

Điện thoại : 0909 906 087 – 0905 066 087 Mr Quân

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

Địa chỉ: 50 Bis Yesin, P.Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http://visavietthien.net – Email: info@visavietthien.net

Bài viết cùng chủ đề