50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Hộ chiếu trẻ em

Hộ chiếu trẻ em

Đăng bởi: Quản trị viên Hộ chiếu

Điều kiện cần và đủ để làm hộ chiếu cho trẻ em

 • Dưới 18 tuổi (tính đến ngày đi nộp) phải lên trình diện.
 • Dưới 14 tuổi không phải lên trình diện. Đã từng có Hộ chiếu- Hộ chiếu đã mất (Có đơn trình báo )
 • Bố hoặc mẹ khai cho con và trực tiếp đi nộp – đến lấy thay.
 • 02 Bản sao Giấy khai sinh (Cầm theo Bản gốc đối chiếu).
 • Chứng minh thư gốc nếu trên 14 tuổi.
 • 01 Tờ khai Hộ chiếu Yêu cầu phải có xác nhận của Phường Xã nơi có hộ khẩu (Công an Phường Xã đóng dấu giáp lai vào ảnh & có xác nhận ở dưới vào tờ khai Hộ chiếu: Đóng  dấu đỏ và Trưởng hoặc Phó Phường Công an Phường Xã xác nhận)
 • 04 Ảnh 4 X6  nền phông trắng, mắt nhìn thẳng (chụp 6 tháng gần đây nhất)
 • Lệ phí 200.000VND (Hai trăm ngàn đồng chẵn)
 • Thời gian 8-10 ngày làm việc.

Hướng dẫn khai chi tiết theo từng mục chuẩn

Tờ khai hộ chiếu là nguyên bản của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, do vậy Công dân không tự ý chỉnh sửa hoặc thêm bớt và tờ khai Hộ chiếu.

Trường hợp nộp thay chủ Hộ chiếu cần phải có Giấy ủy quyền (Của người chủ hộ chiếu cho người nộp thay) có xác nhận của Phường – Xã hoặc Cơ quan có thẩm quyền về mặt Pháp luật)

Tờ khai hộ chiếu được chia làm 15 mục như sau:

 • Họ và tên (Chữ in Hoa): Viết hoa hết tên họ 
 • Giới tính: Tích vào Ô Vuông
 • Ngày tháng năm sinh, nơi sinh: Khai đủ & Nơi sinh được hiểu là Nguyên Quán (Quê gốc)
 • Đủ số chứng minh thư (9 số) Ngày cấp đủ ngày tháng năm sinh. Nơi cấp ở phía cuối chứng minh thư.
 • Dân tộc:
 • Tôn giáo: Khai theo tôn giáo đang theo, nếu không theo tôn giáo nào thì đề Không
 • Số điện thoại: Để Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh có thể liên hệ khi có việc cần.
 • Địa chỉ thường trú (Ghi theo sổ hộ khẩu) Đầy đủ thông tin về nhà ở nơi có hộ khẩu.
 • Địa chỉ tạm trú: Là hộ khẩu 1 nơi, đăng ký tạm trú 1 nơi (KT3) nếu có.
 • Nghề nghiệp: Làm nghề gì khai nghề đó
 • Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) Khai chuẩn.
 • Cha- Mẹ- Vợ/ Chồng: Khai đủ theo thông tin- Không có không ghi- Mất rồi vẫn khai.
 • Nếu đã từng có Hộ chiếu. (Trường hợp mất thì có tờ khai báo mất )
 • Nội dung đề nghị: Cấp mới Hộ chiếu (nếu lần đầu) cấp đổi mới hộ chiếu (nếu đã có hộ chiếu )
 • Nếu trên hộ chiếu có kèm trẻ em thì mới khai: Nếu là cháu bé nên làm riêng Hộ chiếu (vì đằng nào cũng xin xác nhận Phường – Xã nên làm riêng hộ chiếu cho cháu bé vào mục cấp Hộ chiếu trẻ em)

Khi xác nhận của Phường – Xã trên tờ khai có dấu giáp lai với ảnh, và có xác nhận của Phó hoặc Trưởng Công An Phường – Xã xác nhận (ghi đầy đủ thông tin) có đóng dấu đỏ, ghi chức danh họ & tên đầy đủ.

 • Người đề nghị: Dành cho chủ hộ chiếu khai & Bố mẹ khai cho bé- hoặc khai nộp theo ủy quyền.
 • PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH: Không chỉnh sửa thêm bớt (mặt trước tờ khai Hộ chiếu)
 • Mặt sau của Tờ khai chỉ là Chú thích: Không bỏ và không thêm gì vào mặt sau
 • Hộ chiếu trẻ em có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp

Bài viết cùng chủ đề