50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Hộ chiếu

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU CHO TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU CHO TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ và các …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU, HỦY VÀ KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU BỊ MẤT

Về việc trình báo mất hộ chiếu; hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bị mất; khôi phục giá trị …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỜI HẠN CẤP HỘ CHIẾU VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN CỦA HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LÀ BAO LÂU? Thời hạn của hộ chiếu là bao …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HƯỚNG DẪN CẤP HỘ CHIẾU VÀ GIẤY THÔNG HÀNH THEO THÔNG TƯ 08/2013

HƯỚNG DẪN CẤP HỘ CHIẾU VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO THÔNG TƯ SỐ 08/2013 CỘNG HÒA XÃ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công dân Việt Nam thường trú …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Hộ chiếu trẻ em

Điều kiện cần và đủ để làm hộ chiếu cho trẻ em Dưới 18 tuổi (tính đến ngày đi nộp) phải …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên