50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Gia hạn visa

QUY ĐỊNH VỀ XIN VISA, GIA HẠN VISA TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH COVID 19 CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Quy định về xin visa, gia hạn visa trong thời kỳ mùa dịch Covid 19 cho người nước ngoài ở …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA VIỆT NAM DÀI HẠN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Visa dài hạn tối đa theo quy định của pháp luật Việt Nam là loại visa có thời hạn 1 …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA 6 THÁNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA 06 THÁNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng visa …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA QUÁ HẠN

Dịch vụ gia hạn visa bị quá hạn cho người nước ngoài Theo quy định mới của Cục quản lý …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật sư nước ngoài có chứng nhận …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA DN

HỒ SƠ GIA HẠN VISA LOẠI DN Khi visa sắp hết hạn người nước ngoài vẫn muốn ở lại Việt …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên