50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Hộ chiếu

HƯỚNG DẪN CẤP HỘ CHIẾU VÀ GIẤY THÔNG HÀNH THEO THÔNG TƯ 08/2013

HƯỚNG DẪN CẤP HỘ CHIẾU VÀ GIẤY THÔNG HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI THEO THÔNG TƯ SỐ 08/2013 CỘNG HÒA XÃ …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công dân Việt Nam thường trú …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Hộ chiếu trẻ em

Điều kiện cần và đủ để làm hộ chiếu cho trẻ em Dưới 18 tuổi (tính đến ngày đi nộp) phải …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Hộ chiếu cấp mới

Điều kiện cần & đủ để cấp mới hộ chiếu: Trên 18 tuổi chưa từng có Hộ chiếu- Hộ chiếu …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp đổi hộ chiếu

Điều kiện cần & đủ để cấp đổi hộ chiếu: – Trên 18 tuổi đã có Hộ chiếu còn hạn …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên