50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Đăng bởi: Quản trị viên KIẾN THỨC VỀ VISA

Hỏi: Tôi là người nước ngoài sang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm tại Việt Nam. Được biết tôi thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế. Công ty Visa Việt Thiên có thể cho tôi biết mức tiền lương tối đa tham gia bảo hiểm y tế cho trường hợp của tôi là bao nhiêu không?

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 có quy định về các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động)”.

Như vậy trường hợp bạn đang làm việc theo hợp đồng tại doanh nghiệp tại Việt Nam có thời hạn hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên thì bạn thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế và doanh nghiệp có trách nhiệm phải đăng ký tham gia cho bạn.

Ngoài ra, có thể tham khảo Công văn hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh quy định về việc thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài quy định tại Công văn 3104/BHXH-THU như sau:

Kể từ 01/10/2009, người lao động là người nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT.

– Mức đóng BHYT cho NLĐNN là 3% tiền lương, tiền công tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%. Kể từ ngày 01/01/2010, mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương, tiền công, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.

– Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

– Người lao động nước ngoài có tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tính tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

– Người sử dụng lao động và NLĐNN đóng BHYT theo phương thức 6 tháng hoặc 01 năm một lần, theo chu kỳ gia hạn thẻ BHYT của những người lao động khác trong đơn vị.

Mức đóng bảo hiểm y tế của bạn được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/ NĐ-CP:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế”.

Mức tối đa tiền lương để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

“Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở”.

Theo Khoản 2 Điều Nghị định số 66/2013/NĐ-CP thì: “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng”

Như vậy, mức tiền lương tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 20 x 1.150.000 = 23.000.000 đồng.

Mọi thông tin chi tiết dịch vụ làm visa vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

Điện thoại : 0909 906 087 – 0905 066 087 Mr Quân

Địa chỉ: 50 Bis Yesin, P.Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http://visavietthien.net – Email: info@visavietthien.net

Bài viết cùng chủ đề