50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

cấp thẻ tạm trú

THÔNG BÁO TIẾP TỤC TỰ ĐỘNG GIA HẠN VISA, TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN 31/07/2020

THÔNG BÁO TIẾP TỤC TỰ ĐỘNG GIA HẠN VISA, TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN 31.7.2010      Thông …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THÔNG BÁO V/V TỰ ĐỘNG GIA HẠN VISA VÀ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG DỊCH COVID 19

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ ĐỘNG GIA HẠN VISA VÀ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG DỊCH COVID 19. …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MỚI NHẤT

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG Việt Nam đã ký …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ GIA HẠN VISA CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Luật sư nước ngoài có chứng nhận …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC XIN CẤP VISA, THỊ THỰC TẠI ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

THỦ TỤC XIN CẤP VISA, THỊ THỰC TẠI ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG Theo quy định hiện tại …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI Quy định dưới dây đã hết hiệu …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên