50 Bis Yesin, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa Làm việc từ Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h30

Gia hạn visa

HỒ SƠ GIA HẠN VISA ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài đang sử dụng visa ĐT do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp, khi …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

CÁC NƯỚC ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC NHẬP CẢNH

DANH MỤC MIỄN THỊ THỰC CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC MIỄN THỊ THỰC SONG PHƯƠNG  Việt Nam đã ký …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

THỦ TỤC GIA HẠN VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHA TRANG

THỦ TỤC GIA HẠN  VISA DU LỊCH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NHA TRANG  Gia hạn visa du lịch cho người …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 1 năm

Bảng giá gia hạn visa Việt Nam VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION (Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 6 tháng

Cấp mới Visa 6 tháng lưu trú tại Việt nam Bảng giá gia hạn visa Việt Nam VIET NAM VISA …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên

Cấp mới 3 tháng

VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION (Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2016) (Applied from 01August 2016)   Quốc …

Xem thêm Đăng bởi: Quản trị viên